• SỰ HÀO NHOÁNG

 • KHẮP THẾ GIỚI

 • TRONG PHONG CÁCH

1 trong số 3

TẠP CHÍ MAY MẮN

 • KIMBERLY STEWART

  Kimberly Stewart đeo túi "Comtesse evening bag" của IPA-NIMA.

 • TERRI HOLLADAY

  Terri Holladay đeo Túi lụa của IPA-NIMA.

 • LAURA DERN

  Laura Dern đeo túi của Laura IPA-NIMA.

 • MARIE CLAIRE

 • HỘI CHỢ VANITY

 • ELLE

TẠP CHÍ ĐÈN