IPA-NIMA IN VIETNAMESE FASHION TITLES

IPA-NIMA TRONG DANH HIỆU THỜI TRANG VIỆT NAM

IPA-NIMA trên tạp chí Sành Điệu (Việt Nam)

IPA-NIMA trên tạp chí Sanh Diệu, một tạp chí địa phương. Thương hiệu đã được đặc trưng cho một buổi chụp hình thời trang.

Quay lại blog